Szűcs T. Péter ügyvéd - a Megoldás

LAKÁSSZÖVETKEZETEK KÉPVISELETE, TÁRSASHÁZAK KÉPVISELETE, FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS, PERES ELJÁRÁS  Lakásszövetkezetek képviselete, jogi szabályozásuk előkészítése (Lakásszövetkezeti Alapszabály, SZMSZ, egyebek) figyelemmel kísérése, vitás ügyekben jogi tanácsadás is az Iroda tevékenységi körét képezi.

  2011-től kezdődően a fizetési meghagyás (FMH) kibocsátását a közjegyzők végzik, jogi személyek már csak elektronikus úton járhatnak el, ráaadásul a kis értékű ügyekben csak ez a fajta eljárás kezdeményezhető.
  A jogerős fizetési meghagyás a bírói ítélettel azonos hatályú.
  Ennek eredménye a jogosult szempontjából kedvező, hiszen a korábban nagyon leterhelt bíróságok helyett eljáró közjegyzői kar a tapasztalatok szerint gyorsan és hatákonyan működik. Ennek előfeltétele a fizetési meghagyás megfelelő tartalmú beadása, a szükséges technikai - informatikai rendszer rendelkezésre állása.

  Az Ügyvédi Iroda ezen előfeltételekkel maradéktalanul rendelkezik, így a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem, illetőleg az alapján indítandó végrehajtás ma már sokkal rövidebb idő alatt eredményre vezethet.

  Fenti körben az Iroda az alábbi tevékenységeket végzi:
 • Teljes körű jogi tanácsadás és ügyvédi képviselet mind az adósok, mind pedig a jogosultak oldalán
 • Társasházak tartozás-kezelése: amennyiben egy tulajdonostárs közösköltség tartozását érvényesíteni szeretnék, mind fizetési felszólítás, mind pedig az azt követő meghagyásos eljárásokban segítek a tartozás mielőbbi rendezésében, a Társasházak állandó agilis, precíz jogi képviseletét is vállalom.
 • A fizetési meghagyásos eljárás, peres eljárás és végrehajtási eljárás megindítása és a megbízó ügyvédi képviselete az eljárás lezárásáig